Kongernes Jelling
Bølgen, Vejle Havn

Vejle Ådal og Fjord for interessenter

Foto:Mads Fjeldsø&Mads Fjeldsø

Formålet med denne hjemmeside

Formålet med denne del af hjemmesiden er, at præsentere status for samarbejdet under Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord. 

Igennem en årrække, har en række arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for erhvervslivet og relevante interessegrupper - i samarbejde med Vejle Kommune - søgt at realisere den samlede Erhvervs- og Udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Strategien blev udarbejdet af Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord, og vedtaget af Vejle Byråd februar 2016. Forud for byrådets endelige godkendelse af dokumentet, var strategien i offentlig høring.

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper, hver med ansvar for et vigtigt projekt. Sammen med Inspirationsforum og Bestyrelse skal arbejdsgrupperne rådgive og arbejde for at finde økonomi og realisering til de mange projekter.

Følg os her