Menneskegruppe

Interessentgrupper

Foto: Mads Fjeldsø

Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Ådal & Fjord er blevet til i samarbejde med alle områdets store interessent-grupper. De syv interessent-grupper er følgende:

  1. Dambrug
  2. Skovbrug
  3. Landbrug
  4. Turisme
  5. Natur og Friluftsliv
  6. Kulturhistorie
  7. Landdristrikter

Relateret indhold

Kajakøen
Organisering
Dialog
Rådet for Vejle Ådal og Fjord