Udsigt fra Tørskind Grusgrav

Projekt Regional Landskabsplan

Foto: Mads Fjeldsø

Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord 

Vejle Kommune har, over en 3-årig periode, i samarbejde med Københavns Universitet udarbejdet en landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord området. Projektet blev afsluttes i 2022.

Læs: Landskabsplan for Vejle Ådal & Fjord

Målet med planen har været, at skabe løsninger på de udfordringer ådals- og fjordlandskabet står over for med hensyn til :

  • klimaforandringer
  • landbrugets strukturudvikling
  • natur
  • vandmiljø
  • lokalsamfund og bosætning og
  • friluftsliv

Planen er lavet i samarbejde med de mennesker, der bor i området og vil blive understøttet af eksperter inden for fagområderne.

Det første elementer i arbejdet her været at kortlægge lodsejerene og deres ønsker til den fremtidige udvikling i området. Der er derfor gennemført interviews med en række lodsejere i området.