Dialog

Inspirationsforum, Vejle Ådal og Fjord

Foto: Mads Fjeldsø

Netværket bag Vejle Ådal og Fjord (Inspirationsforum)

Formålet med bestyrelsens arbejde er at understøtte målsætningen om at skabe et unikt natur-, kultur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord. Bestyrelsen skal desuden understøtte Vejle Ådal- og Vejle Fjord-området med henblik på at skabe bæredygtig udvikling og vækst indenfor primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi

Der afholdes ét årligt inspirationsmøde. Deltagere på mødet består af repræsentanter fra foreninger og frivillige med interesse for udvikling i området. Formålet med mødet er at indsamle viden om, hvad der rører sig lokalt, skabe rum for erfaringsudveksling mellem kommune og interessenter, samt at inspirere til ad-hoc samarbejder på tværs af foreninger, interessegrupper og lokale ildsjæle. Forummet er agilt og uformelt og dets repræsentation bestemt af hvilke projekter og tiltag, der løbende er aktuelle.

Relateret indhold

Kajakøen
Organisering
Menneskegruppe
Interessentgrupper