Stier og formidling

Foto: Mads Fjeldsø

Arbejdsgrupperne "Stier & Formidling" har kvalificeret en række projektforslag, der samlet set skal medvirke til at højne både adgang, informationsniveau og certificering i forbindelse med de mange stier og besøgspunkter, der findes omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord.

Vejle Ådal og Fjord området rummer spektakulære afmærkede vandreruter. Der er tale om vandreruter af en kvalitet, der ikke kun er attraktive for lokale beboere, men i lige så høj grad også for både danske og udenlandske turister. I bl.a. Tyskland certificeres de bedste vandreture via konkrete udvalgte kriterier, og formidles gennem Deutsches Wanderinstitut. I Danmark er certificering af vandrestier et nyt begreb og der er p.t kun få certificerede vandrestier.

Formålet er at få certificeret en til to vandrestier, der lever op til de høje krav der ligger i den tyske certificeringsordning under Premium Wanderweg. En certificering vil være et kvalitetsstempel af Vejle ådal og fjord, som international vandredestination.

Ud over fokus på certificering af stier, så har gruppen også lagt kræfter i udviklingsprojektet: ”Vejle Ådal og Fjord – en rejse fra istid til nutid”. Projektet er et samlende udviklingstiltag for hele Vejle Ådal herunder både formidling og udvikling af stier og attraktioner. Projektet er blevet præsenteret i form af en kort projektskitse til Nordea-fonden. 

Samlet set har arbejdsgruppen konkretiseret følgende projektforslag:

  1. Potentiale-analyse: Et professionelt kig på hvad der er den overordnede fortælling i Ådalen, når fokus hedder vandrestier og besøgsdestinationer i ådal, og dermed hvilke destinationer der skal udvælges og udvikles.
  2. En guidebog for Vejle Ådal og Fjord. Hovedmålgruppe er vandresegmentet, indholdet godt oversigtskort, information om kultur- og naturhistorie fra Ådal med alle specifikke data omkring stier og faciliteter m.v.. Guidebog og kort bør udvikles, så det også er tilgængeligt for tysk- og engelsktalende.
  3. Hjemmeside: Parallelt med udviklingen af Guidebogen etableres en Digital version af guidebogen, der kan tilgås af alle. Platformen er ikke defineret
  4. Digital APP, der gør al information let tilgængelig ude i felten via SMARTphone.
  5. Markedsføring. Markedsføring for at øge kendskabet til området.
  6. Certificering under Premiumvanderweg: Til at løfte markedsføringspotentialerne og sikre høj kvalitet er certificering vigtig. Det blev aftalt at starte med stiområde omkring Egtved / Egtvedpigens grav, hvis det er muligt i forhold til certificeringskravene.

Relateret indhold

Vejle Fjord
Sund Vejle Fjord
Dambrug, moderfisk
Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg
Egtvedpigen
Formidlingscenter - Egtvedpigens grav
Cykler
Danmarks bedste cykelkommune
Haraldskær
Besøgscenter Haraldskær
Bindeballestien
Stier og formidling