Vejleaadal og fjord
Bindeballestien
Bindeballestien

Vision og mål

Vision og mål med strategien

Den overordnede vision med strategien er at udvikle og brande Vejle Ådal og Vejle Fjord-området for at skabe yderligere vækst indenfor primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi, og dermed merværdi for hele Vejle Kommune.

Visionen er samtidig, at skabe et unikt natur- og oplevelsesområde omkring Vejle Ådal og Vejle Fjord, som har både nationalt og internationalt format.

Endelig er det overordnede formål, at opnå synergigevinster for både erhverv og natur ved en samlet planlægning og koordinering af kommunens og andre interessenters forskellige indsatser i området.

Strategien skal være helhedsorienteret i ordets bedste forstand, således at erhvervene og erhvervsmulighederne ses i tæt sammenhæng med områdets natur- og miljømæssige potentialer og bæreevne.

Visionen og strategien udvikles løbende i samarbejde med erhverv, lodsejere og alle øvrige interessenter i området.

Relateret indhold

Sådan er strategien blevet til
Mand med køer
Præmisser for strategien
Solnedgang over Vejle Fjord
Muligheder ved eventuel nationalpark
Stoltenbjerg
Forslag til organisering
Dialog
Erhvervs- og udviklingsstrategi
Møde