Besøgscenter Haraldskær

Foto: Mads Fjeldsø

Visionen for Haraldskær

Arbejdsgruppe: Haraldskær

Arbejdsgruppen er en af fem arbejdsgrupper under bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord.

Vision for erhvervs- og udviklingsstrategien er at udvikle og brande Vejle Ådal og Fjord er at skabe yderligere vækst inden for primærerhverv, bosætning og oplevelsesøkonomi.

Som en del af denne vision er det målet at udvikle Haraldskær til et samlende midtpunkt – et oplevelsescenter, som både samler aktiviteter og formidler oplevelsesmuligheder i Vejle Ådal og Fjord området.

Visionen for Haraldskær

 • Samlingspunkt for fortællingen ”Fra istid til fremtid” - kend dine rødder i Danmarkshistorien

 • Mennesket er i centrum i fortælling om Vejle Ådal og Vejle Fjord

 • Oplevelsen på Haraldskær er nærværende og forståelige for 3 generationer

 • Haraldskærs tilbud skal udfordre, overraske og vise perspektiv

 • Haraldskær er knudepunkt og udgangspunkt for friluftsliv i ådalen

 • Haraldskær inspirerer og guider til oplevelser i naturenFormål

Formålet med projektet er at skabe et unikt multifunktionelt besøgscenter midt i Vejle Ådal, som formidler ådalen og leder folk ud i ådalen til spændende oplevelser:

Fra istid til fremtid - Vejle Ådal og Vejle Fjord gennem 12.000 år.

Historien fortælles som en spændende tidsrejse om hvordan mennesker har levet i og af ådalen. Eksempler på historier, som kan fortælles:

 • Jæger og samler i ådalen

 • Harald Blåtands ådal – krigeren, statsmanden, landmanden

 • Den kloge mand ved åen - apoteker, botaniker – fra nisser og trolde til urter og bark.

 • Mølleren tæmmer vandets kraft

 • Guldalder malerens ådal

 • Det legende mennesker – til fods, cykel og i kano i ådalen

 • Min kælder står under vand – den farlige natur

Besøgscentret skal være for alle aldersgrupper og kunne bruges af såvel turister som lokale. Det skal være et aktivt center, som dagligt kan tilbyde aktiviteter inden for mange forskellige områder.

Proces for udviklingen af Haraldskær oplevelsescenter

Vi arbejder med at udbygge og udvikle aktiviteter sammen med nuværende brugere og lokale aktører, således at Haraldskær bliver et aktivt og naturligt besøgssted.

Sideløbende med dette er vi i gang udviklingsprocessen for bygninger og området, som bliver grundlaget for den langsigtede formidlingsstrategi for en samlet formidling af Vejle Ådal og Fjord samt udstillinger og aktiviteter i og omkring Haraldskær.

Medlemmer i arbejdsgruppen for Haraldskær:

Jens Grøn,
Hans Jespersen,
Kari Brandsgård,
Henriette Lang Sørensen,
Peter Sepstrup

Relateret indhold

Vejle Fjord
Sund Vejle Fjord
Dambrug, moderfisk
Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg
Egtvedpigen
Formidlingscenter - Egtvedpigens grav
Cykler
Danmarks bedste cykelkommune
Bindeballestien
Stier og formidling
Haraldskær
Besøgscenter Haraldskær