Gå til indhold
Dialog

Forslag til organisering

Foto: Mads Fjeldsø

Organisering

For at sikre dialog og koordinering mellem kommunen og alle lokale interessenter, er der etableret et udviklingsråd og en udviklingsbestyrelse, som repræsenterer alle relevante interessenter i området.

Udviklingsrådet er et bredt forum, hvor alle interessenter deltager, for at sikre at processen sker ’nedefra og op’, mens udviklingsbestyrelsen er et mere snævert forum. Råd og Bestyrelse har ikke økonomisk ansvar, aftaler selv mødefrekvens, og fungerer som rådgivende overfor kommunen. Drøftelser i rådet er retningsgivende for bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen tager beslutning om de initiativer, de ønsker fremmet. I Bestyrelsen skal sikres ligevægt mellem erhvervs-og lodsejerinteresser i forhold til natur-, miljø-, frilufts- og kulturinteresser. Der lægges vægt på, at alle interessenter repræsenteres af lokalt forankrede medlemmer.

For at sikre fremdrift i erhvervs- og udviklingsarbejdet er der etableret et sekretariat ved Vejle Kommune, som også finansierer det. Sekretariatet faciliterer processen i samråd med bestyrelsen og refererer til kommunen.

Relateret indhold

Bindeballestien
Vision og mål
Mand med køer
Sådan er strategien blevet til
Solnedgang over Vejle Fjord
Præmisser for strategien
Stoltenbjerg
Muligheder ved eventuel nationalpark
Møde
Erhvervs- og udviklingsstrategi
Dialog
Forslag til organisering

: