Vejleaadal og fjord
Kajakøen
Kajakøen, Vejle

Organisering

Sådan har vi organiseret os

Udvalgsformændene er:

 • Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune
 • Karl Erik Lund, formand for Natur- & Miljøudvalget
 • Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur & Idrætsudvalget
 • Thyge Havgaard Bjerring, formand for Udvalget for Lokalsamfund & Nærdemokrati

Undervejs i arbejdet med strategien blev der dannet en ’formandsgruppe’, som repræsenterer en del af interessenterne.

Gruppen består af:

 • Jens Grøn, skovbruger
 • Jens Jørgen Erichsen, landbruger
 • Jørgen Jøker Trachsel, dambruger
 • Erik Jeppesen, formand LAG Vejle
 • Uffe Rømer, Danmarks Naturfredningsforening i Vejle

En del af arbejdet med strategien er blevet udført og koordineret af et Sekretariat i Vejle Kommune.

Det består af:

 • Klaus Enevoldsen, afdelingsleder i Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø
 • Henriette Lang Sørensen, projektleder
 • Mads Fjeldsø Christensen, projektleder
 • Lis Ellemand, projektleder
 • Johanne Hardervig. Projektleder

Bestyrelsesmedlemmerne er:

 • Jens Jørgen Erichsen, formand
 • Jens Howardt Grøn
 • Nis Hjort
 • Jørgen Jøker Trachel
 • Mette Ravn, næstformand
 • Inger Pabst
 • Uffe Rømer
 • Rose Henriksen
 • Inken Breum Larsen
 • Morten Teilman-Jørgensen
 • Karl Erik Lund
 • Morten Hansen

Associerede medlemmer i Bestyrelsen:

 • Jens Ejner Christensen
 • Dan Arnløv Jørgensen
 • Thyge Havgaard Bjerring

Sekretariat:

 • Klaus Enevoldsen
 • Henriette Lang Sørensen
 • Mette Ravn, næstformand
 • Jens Jørgen Erichsen, formand

Relateret indhold

Interessentgrupper
Menneskegruppe
Rådet for Vejle Ådal og Fjord
Dialog