Muligheder ved eventuel nationalpark

Foto: Mads Fjeldsø

Mulighederne

Arbejdet med Vejle Ådal og Vejle Fjord skal være båret af lodsejere og lokale kræfter i området, hvor alle interessenter ønskes inddraget. Dialogen med erhverv, lodsejere og øvrige interessenter er en løbende proces uden slutdato. For at skabe tillid og tryghed er der brug for at bekymringer bliver besvaret og håndteret. Ligeledes er der brug for, at alle gode ideer og forslag bliver overvejet og formuleret løbende i det videre arbejde.

Det er hensigten med arbejdet med erhvervs- og udviklingsstrategien, at der etableres et tillidsfuldt samarbejde mellem erhvervene, lodsejerne, de øvrige interessenter og kommunen. Såfremt dette lykkes, og der er lodsejeropbakning, er det hensigten at arbejde videre med at afdække perspektiverne ved og muligheden for at etablere en nationalpark i området.

Det bemærkes, at en eventuel nationalpark kræver lokal opbakning og at en nationalparkbestyrelse kun kan gennemføre projekter og aktiviteter med lodsejernes frivillige deltagelse. Nationalparkloven indeholder ingen nye lovmæssige begrænsninger på erhverv eller aktiviteter indenfor området - de lovmæssige begrænsninger stammer fra den eksisterende miljølovgivning. En udnævnelse som nationalpark har en stærk branding-effekt både indenfor og udenfor landets grænser. Desuden vil det forbedre mulighederne for at tiltrække nye midler via fundraising.

Relateret indhold

Bindeballestien
Vision og mål
Mand med køer
Sådan er strategien blevet til
Solnedgang over Vejle Fjord
Præmisser for strategien
Dialog
Forslag til organisering
Møde
Erhvervs- og udviklingsstrategi
Stoltenbjerg
Muligheder ved eventuel nationalpark