Dambrug, moderfisk

Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg

Foto: Mads Fjeldsø Christensen

Dambrugerne i Vejle Kommune har i forbindelse med arbejdet med Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ønsket, at der laves en udviklingsplan for akvakulturanlæg i kommunen.

Dambrugerne i Vejle Kommune har i forbindelse med arbejdet med Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ønsket, at der blev lavet en udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i kommunen.

Vejle Kommune har lavet en udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg, som blev færdig i 2018. Formålet med udviklingsplanen er at understøtte teknologisk udvikling, strukturudvikling og vækst inden for dambrugserhvervet på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Samtidig skal udviklingsplanen hjælpe med at sikre den mest hensigtsmæssige placering af nye akvakulturanlæg i forhold til natur, miljø og landskab.

Link til ”Udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune”: https://www.vejle.dk/media/19229/udviklingsplan-for-dambrug-og-akvakulturanlaeg-i-vejle-kommune-040918.pdf

Link til ”Vejledning om indpasning af dambrugsanlæg i landskabet”: https://www.vejle.dk/media/10083/vejledning-om-indpasning-af-dambrugsanlaeg-i-landskabet.pdf

Kontaktperson for dambrugerne: Jørgen Jøker, tlf. 40 27 17 76, email: ravning.fiskeri@get2net.dk

Kontaktperson fra Vejle Kommune: Lene Steffensen, tlf. 76 81 24 31, email: lenst@vejle.dk

Relateret indhold

Vejle Fjord
Sund Vejle Fjord
Egtvedpigen
Formidlingscenter - Egtvedpigens grav
Cykler
Danmarks bedste cykelkommune
Haraldskær
Besøgscenter Haraldskær
Bindeballestien
Stier og formidling
Dambrug, moderfisk
Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg