Vejleaadal og fjord
Dambrug, moderfisk

Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg

Dambrugerne i Vejle Kommune har i forbindelse med arbejdet med Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ønsket, at der laves en udviklingsplan for akvakulturanlæg i kommunen.

Dambrugerne i Vejle Kommune har i forbindelse med arbejdet med Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ønsket, at der blev lavet en udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i kommunen.

Vejle Kommune har lavet en udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg, som blev færdig i 2018. Formålet med udviklingsplanen er at understøtte teknologisk udvikling, strukturudvikling og vækst inden for dambrugserhvervet på et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Samtidig skal udviklingsplanen hjælpe med at sikre den mest hensigtsmæssige placering af nye akvakulturanlæg i forhold til natur, miljø og landskab.

Link til ”Udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune”: https://www.vejle.dk/media/19229/udviklingsplan-for-dambrug-og-akvakulturanlaeg-i-vejle-kommune-040918.pdf

Link til ”Vejledning om indpasning af dambrugsanlæg i landskabet”: https://www.vejle.dk/media/10083/vejledning-om-indpasning-af-dambrugsanlaeg-i-landskabet.pdf

Kontaktperson for dambrugerne: Jørgen Jøker, tlf. 40 27 17 76, email: ravning.fiskeri@get2net.dk

Kontaktperson fra Vejle Kommune: Lene Steffensen, tlf. 76 81 24 31, email: lenst@vejle.dk

Relateret indhold

Sund Vejle Fjord
Vejle Fjord
Formidlingscenter - Egtvedpigens grav
Egtvedpigen
Danmarks bedste cykelkommune
Cykler
Besøgscenter Haraldskær
Haraldskær
Stier og formidling
Bindeballestien
Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg
Dambrug, moderfisk