Vejleaadal og fjord
Fra istid til nutid

Fra istid til nutid

Sporene fra istiden ses tydeligt mange steder i Vejle Ådal og Fjord. Via seks animationsfilm kan du her se, hvordan Vejle Ådalene er blevet skabt og få forslag til spændende istids-vandreruter. 

Sådan blev Vejle Ådal til

Under sidste istid blev store iskapper dannet over fjeldene i Norge og Sverige. De nåede helt ned over Danmark og ned til Vejle Ådal, som vi kender den i dag. Iskapperne bevægede sig fremad og formede med enorme kræfter bakker og højdedrag. Da isen endelig smeltede løb smeltevandet mod vest og spulede sig ned i dalbunden. Vandet uddybede Vejle-ådalen til det vi i dag kalder en tunneldal eller en u-dal. Isen bragte ler, sand, grus og sten med sig fra Norge, Sverige og Østersøområdet. Tydelige eksempler på isens enorme kræfter kan i dag ses mange steder i Vejle Ådal og Fjord. Find din istidsvandrerute, eller se animationsfilm om Vejle Ådals fødsel her.

Her kan du finde spor af istiden

Sådan skabte istiden nutidens landskaber

Relateret indhold

Naturoplevelser i Vejle Ådal og Fjord
Munkebjerg
Udsigtspunkter i Vejle Ådal og Fjord
Tørskind
Vandreruter i Vejle Ådal og Fjord
På vandretur i Vejle Ådal
Oldtidsminder
Kongernes Jelling