Fra istid til nutid

Fra istid til nutid

Foto: Vejle Kommune

Sporene fra istiden ses tydeligt mange steder i Vejle Ådal og Fjord. Via seks animationsfilm kan du her se, hvordan Vejle Ådalene er blevet skabt og få forslag til spændende istids-vandreruter. 

Sådan blev Vejle Ådal til

Under sidste istid blev store iskapper dannet over fjeldene i Norge og Sverige. De nåede helt ned over Danmark og ned til Vejle Ådal, som vi kender den i dag. Iskapperne bevægede sig fremad og formede med enorme kræfter bakker og højdedrag. Da isen endelig smeltede løb smeltevandet mod vest og spulede sig ned i dalbunden. Vandet uddybede Vejle-ådalen til det vi i dag kalder en tunneldal eller en u-dal. Isen bragte ler, sand, grus og sten med sig fra Norge, Sverige og Østersøområdet. Tydelige eksempler på isens enorme kræfter kan i dag ses mange steder i Vejle Ådal og Fjord. Find din istidsvandrerute, eller se animationsfilm om Vejle Ådals fødsel her.

Her kan du finde spor af istiden

Sådan skabte istiden nutidens landskaber

Relateret indhold

Munkebjerg
Naturoplevelser i Vejle Ådal og Fjord
Tørskind
Udsigtspunkter i Vejle Ådal og Fjord
På vandretur i Vejle Ådal
Vandreruter i Vejle Ådal og Fjord
Kongernes Jelling
Oldtidsminder