EFFEKTNørreskoven

Nye udsigtspunkter på vej til Vejle Ådal

22.1.2020
Foto: EFFEKT

Det blev arkitektfirmaerne EFFEKT og Schønherr, der løb med sejren, i arkitektkonkurrencen om udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind. Nu forestår et større arbejde med at søge fondsmidler og indhente tilladelser og dispensationer, inden de tre punkter kan endeligt realiseres

Det skortede ikke på kravene, da Vejle Kommune i efteråret udskrev en arkitektkonkurrence om tre udsigtspunkter ved Vejle Fjord og Vejle Ådal for de tre indbudte arkitektfirmaer Schønherr, EFFEKT og Reiulf Ramstad.

Blandt de ufravigelige krav var at få skabt unikke udsigtspunkter ved Nørreskoven, Hvidbjerg og Tørskind, der giver adgang til flere mennesker, herunder gangbesværede, som er udført i en arkitektonisk høj kvalitet, og som samtidig står smukt i landskabet uden at larme og overdøve naturens egen skønhed.

Lokal opbakning vigtig

Byrådet har afsat penge til arkitektkonkurrencen herunder præmiering af vinderne. Men finansieringen af anlæggene forudsætter, at fonde eller andre parter vil bidrage til udgifterne. Derfor skal kommunen nu i gang med at søge fonde. Inden første spadestik skal der også indhentes tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder.

Den lokale opbakning er dog den allervigtigste, og kommunen vil derfor, inden der arbejdes videre med projekterne, gå i dialog med lokalråd og lokale netværk omkring projekterne. Herunder hvordan de kan understøtte det arbejde, der gøres lokalt i forhold til at skabe udvikling og oplevelser for borgere og turister.

  • Udsigtspunkterne er de tre første ud af en liste over 15 udsigtspunkter fordelt rundt i kommunen. De tre udvalgte punkter i etape 1 blev valgt på et møde i Natur- og Miljøudvalget i foråret 2019.
  • Dommerkomiteen bestod af repræsentanter for Natur- og Miljøudvalget, Teknik & Miljø, Vejle Kunstmuseum, Naturstyrelsen og bestyrelsen for Vejle Ådal - Vejle Fjord.

De 3 forslag er vurderet i forhold til følgende kriterier:

  • Et stærkt og realiserbart koncept, som formidler udsigten og landskabet
  • Indpasning i landskabet og den lokale kontekst, herunder fredninger og beskyttelseslinjer
  • Arkitektur
  • Tilgængelighed for alle
  • Bæredygtighed