©  Foto:

Tirsbæk Slot

På nordsiden af Vejle Fjord ligger Tirsbæk Slot smukt med voldgrav og renæssancehave. Slottet blev bl.a. besøgt af H. C. Andersen. Familien, der også beboer slottet, driver stedet som kombineret land- og skovbrug, samt husudlejning til private og virksomheder. Den tidligere stald er omdannet til en eksklusiv selskabsrestaurant, Restaurant Slotsstalden.

Tirsbæk Slot er smukt beliggende på nordsiden af Vejle Fjord mellem høje skovklædte skrænter i en sidedal til fjorden. Hovedbygningen fra 1550 er omgivet af voldgrave, og øst for slottet ligger en renæssancehave.

Navnet Tirsbæk - tidligere Thyrsbæk - stammer fra guden Odins søn Tyr. Man mener, at der tidligere har ligget et tempel, der hvor Tirsbæk ligger i dag, og at Dronning Thyra lod templet omdanne til et slot, da kristendommen sejrede.

Den nuværende trefløjede hovedbygning er opført på et middelalderligt voldsted af Iver Lunge. Tirsbæk Slots nord- og østfløj er fra ca. 1550, mens tårn og vestfløj er kommet til i 1577. Komplekset blev gennemgribende omdannet i midten af 1700-tallet, hvor også den store park blev anlagt som en terrasseret renæssancehave øst for slottet. Parken stod færdig i 1745, bl.a. med et vinbjerg - det ældste eksisterende i Danmark.

Mange slægter har ejet Tirsbæk Slot gennem tiderne (bl.a. Lunge, Dyre, Linde, von Benzon, Becker, Schack). Slottets ”grå dame”, den smukke skomagerdatter fra Horsens - Maren Loss - går efter sigende igen som straf for at have slået sin mand, godsejeren Christen Linde, ihjel. Han døde under mystiske omstændigheder i 1750erne, efter kun få års giftermål. Enken giftede sig igen med den flotte ridefoged Jørgen Hvas, som købte sig til en adelstitel og navnet Hvas de Lindenpalm.

H.C. Andersen besøgte Tirsbæk Slot i 1830. Han skrev i sin dagbog: "Gaarden er ganske antik med skydehuller, voldgrave og vindebro og med et stort taarn, hvor jeg saae et fælt fangehul, hvor der endnu sad store jernringe i muren."

Under Tirsbæk hører knap 400 hektar ager, eng og skov, 12 hektar park, 13 beboelseshuse, en tidligere smedje, bageri og 2 vandmøller.

Siden 1912 har godset været i den nuværende ejers familie, familien Algreen-Ussing. Familien, der også beboer slottet, driver stedet som kombineret land- og skovbrug, samt husudlejning til private og virksomheder. Den tidligere stald er omdannet til en eksklusiv selskabsrestaurant, Restaurant Slotsstalden.

Der er ikke offentlig adgang til slottet, men der afholdes bl.a. julemarked hvert år, hvor der er adgang til gårdspladsen og enkelte af de tidligere avlsbygninger. Der er offentlig adgang til slottets renæssancehave i sommerhalvåret.