Høst af blåmuslinger til udlægning i Vejle Fjord

Nye muslingebanker i Vejle Fjord

5.10.2020
Foto: Mads Fjeldsø

465 ton blåmuslinger udlagt i Vejle Fjord

I regi af projekt Sund Vejle Fjord, er der i oktober måned udlagt 465 ton blåmuslinger i Vejle Fjord. Muslingerne har i år haft en rigtig god vækstsæson. Muslingerne blev derfor høstet lidt tidligere end planlagt fra det store muslingeanlæg ved Munkebjerg, inden de blev for store og risikerede at falde af linerne.

Muslingerne har lagt sig rigtigt fint tilrette på de udvalgte lokaliteter. De første inspektioner af lokaliteterne har set rigtigt lovende ud, og muslingerne ser ud til at trives. Der blev i år udlagt nye banker ved; Bybæk, Tirsbæk, Andkær Vig og Brejning. Hermed er der taget endnu et lille skridt i processen med at bringe Vejle Fjord tilbage i god økologisk tilstand.

Årets høst og udlægning af muslinger har i 2020 krævet en ekstra stor indsats. Det skyldes, at den varme sensommer og det stille vejr har forårsaget kraftigt iltsvind i store dele af Vejle Fjord. Store dele af Lillebælt er ligeledes hårdt ramt i 2020. Iltsvindet er blevet meget tydeligt i år, fordi der er blevet målt efter det. I regi af Projekt Sund Vejle Fjord, er der udsat 10 iltloggere rundt omkring i Vejle Fjord. Der er med de nye iltloggere  i kortere perioder - konstateret iltsvind helt inde på 1 m. dybde flere steder i fjorden. Også Miljøstyrelsen har i år konstateret kraftigt iltsvind på deres ene permanente målestation placeret på dybt vand midt i fjorden. Iltsvindet er hele tiden fluktuerende med vind- og vejrforhold, og især udbredt på de lidt større dybder.

For at være helt sikre på, at de nye muslinger ikke blev lagt ned i iltfrie forhold, har det derfor været nødvendigt nøje at monitere iltforholdene nøje, og sikre at ingen af de udpegende lokalområder var berørte af iltsvind. Ingen af de udpegende lokaliteter var ramt af iltsvind, og udlægningerne blev derfor sat i gang. Det kraftige blæsevejr i uge 41 har heldigvis blødt op på den alvorlige situation. Det forventes, at det værste er overstået, og at der ikke kommer mere varmt sensommervejr og vindstille.