Vejleaadal og fjord
Menneskegruppe

Tur til "Nationalpark Skovungernes Land"

Tur til "Nationalpark Skjoldungernes Land" den 10. september 2015

Tur til Skjoldungelandet den 10. september 2015

Som led i Erhvervs- og Udviklingsstrategien for Vejle Ådal og Vejle Fjord, har Vejle Kommune inviteret repræsentanter fra de 7 arbejdsgrupper, der står bag strategien, med på en inspirationstur til den senest udnævnte nationalpark i Danmark; Nationalpark Skjoldungernes Land i Roskilde fjord. Formålet med turen var, at få førstehåndsindtryk af nationalparken, og få snakket med nogle af de lodsejere, der er blevet en del af den nye udpegning.

Ud over repræsentanter fra de 7 arbejdsgrupper; Dambrug, landbrug, skovbrug, turisme, Kultur, Landdistrikter, Natur og Friluftsliv, så var den politiske følgegruppe bagved Erhvervs- og Udviklingsstrategien; direktørgruppen, chefer og sekretariatet bag projektet inviteret med. Grupperne fra Vejle Kommune mødets blandt andet med nationalpark-bestyrelsesformanden og nationalparkchefen.

Relateret indhold

Indvielse af Grejsdalstien
Menneskegruppe
Generalforsamling i Lodsejerforeningen
Mark med køer og mennesker
Stiftende skovejerforening
Munkebjerg
Tur til "Nationalpark Skovungernes Land"
Menneskegruppe