Mark med køer og mennesker

Generalforsamling i Lodsejerforeningen

Foto: Mads Fjeldsø

Generalforsamling i Lodsejerforeningen 7. juni 2017

Mød op og vær med til at stifte Lodsejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

Til lodsejere i Vejle Ådal - Vejle Fjord området

I indbydes hermed til stiftende generalforsamling i Lodsejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord.

STED:

Tirsdag den 7. juni kl. 19-21 
i Bygningen (store sal), Ved Anlægget 14B, 7100 Vejle

Vi ser gerne, at mange deltager aktivt i foreningens arbejde og håber derfor, at mange vil følge opfordringen til at komme til den stiftende generalforsamling.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppens medlemmer (se listen nederst).

Med venlig hilsen og forhåbentlig på gensyn

Arbejdsgruppen

Relateret indhold

Menneskegruppe
Indvielse af Grejsdalstien
Munkebjerg
Stiftende skovejerforening
Menneskegruppe
Tur til "Nationalpark Skovungernes Land"
Mark med køer og mennesker
Generalforsamling i Lodsejerforeningen