Stiftende skovejerforening

Foto: Mads Fjeldsø

Stiftende skovejerforening den 29. februar 2017

Mød op og vær med til at stifte Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord

Til skovejere i Vejle Ådal - Vejle fjord området. I indbydes hermed til stiftende generalforsamling i:

Skovejerforeningen Vejle Ådal og Vejle Fjord 
Mandag den 29. februar kl. 19-22 
på Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, Vejle

Vi ser gerne, at mange deltager aktivt i foreningens arbejde og håber derfor, at mange vil følge opfordringen til at komme til den stiftende generalforsamling.

Kan du ikke deltage i generalforsamlingen, så kan du melde dig ind i foreningen ved at sende en mail til Niels Middelbo på bnmiddelbo@ privat.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte arbejdsgruppens medlemmer

Se mere: www.skovejerforeningvejle.dk  

Med venlig hilsen og forhåbentlig på gensyn.

Jens Grøn Formand for skovgruppen

Relateret indhold

Menneskegruppe
Indvielse af Grejsdalstien
Mark med køer og mennesker
Generalforsamling i Lodsejerforeningen
Menneskegruppe
Tur til "Nationalpark Skovungernes Land"
Munkebjerg
Stiftende skovejerforening