Dialog

Rådet for Vejle Ådal og Fjord

Foto: Mads Fjeldsø

Rådets opgaver og sammensætning

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at gentænke organiseringen omkring bestyrelsens virke. Det gælder også Rådet. På førstkommende bestyrelsesmøde primo februar 2024, skal emnet behandles. Når referatet er godkendt, vil opdateringerne være at se på denne side.

Relateret indhold

Kajakøen
Organisering
Menneskegruppe
Interessentgrupper