Dialog

Rådet for Vejle Ådal og Fjord

Foto: Mads Fjeldsø

Rådets opgaver og sammensætning

Rådet er vejledende overfor bestyrelsen. Formålet med Rådet er dels, at understøtte og sikre dialogen mellem områdets mange interessenter og med Vejle Kommune, dels at udvikle og forbedre mulighederne for erhverv, kultur, landdistrikter, natur og friluftsliv.

Rådets opgaver omfatter især:

  • Inspirere til at videreudvikle visionen og strategien
  • Være talerør for områdets erhverv, lodsejere, foreninger og øvrige interessenter overfor bestyrelsen og kommunen
  • Være ambassadør for arbejdet overfor områdets borgere og interessenter
  • Inspirere og komme med forslag til projekter og aktiviteter, der understøtter strategien

Relateret indhold

Kajakøen
Organisering
Menneskegruppe
Interessentgrupper