Dialog

Rådet for Vejle Ådal og Fjord

Rådets opgaver og sammensætning

Det nyudnævnte Råd for Vejle Ådal og Fjord er inviteret til det første rådsmøde med bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord den 7. november 2017. Rådet er vejledende overfor bestyrelsen.

Formålet med Rådet er dels, at understøtte og sikre dialogen mellem områdets mange interessenter og med Vejle Kommune, dels at udvikle og forbedre mulighederne for erhverv, kultur, landdistrikter, natur og friluftsliv.

Rådets opgaver omfatter især:

  • Inspirere til at videreudvikle visionen og strategien
  • Være talerør for områdets erhverv, lodsejere, foreninger og øvrige interessenter overfor bestyrelsen og kommunen
  • Være ambassadør for arbejdet overfor områdets borgere og interessenter
  • Inspirere og komme med forslag til projekter og aktiviteter, der understøtter strategien
Se her hvem der sidder i Rådet
Download pdf

Sammensætning af råd

pdf / 199 kB

Referat Rådsmøde d. 01.09.20
Download pdf

Rådsmøde d. 01.09.20

pdf / 743 kB

Relateret indhold

Organisering
Kajakøen
Interessentgrupper
Menneskegruppe