Gå til indhold
Udsigt fra Tørskind Grusgrav

Projekt Regional Landskabsplan

Foto: Mads Fjeldsø

Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord 

Vejle Kommune har i samarbejde med Københavns Universitet startet arbejdet med en landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord området. Projektet strækker sig over 3 år og afsluttes i 2022.

Målet med planen er at skabe løsninger på de udfordringer ådals- og fjordlandskabet står over for med hensyn til :

  • klimaforandringer
  • landbrugets strukturudvikling
  • natur
  • vandmiljø
  • lokalsamfund og bosætning og
  • friluftsliv

Planen laves i samarbejde med de mennesker, der bor i området og vil blive understøttet af eksperter inden for fagområderne.

Det første skridt på vejen er at få mere viden om lodsejerenes og deres ønsker til den fremtidige udvikling i området. Derfor er der gang i interviews med en række lodsejere i området.

: