Film om projektet

Foto: Mads Fjeldsø
Udlæg af muslingebanker

Muslingebanker i Vejle Fjord

Foto: Mads Fjeldsø