Vejleaadal og fjord
Solnedgang over Vejle Fjord
Vejle Fjord

Film om projektet

Udlæg af muslingebanker

Muslingebanker i Vejle Fjord