skip_to_main_content
Udsigt fra Tørskind Grusgrav

Ny Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord

10/21/2020

Hvad ønsker du som lodsejer og beboer i ådalen og ved fjorden? Det spørgsmål og mange flere stilles nu i en ny undersøgelse, der skal hjælpe med at udvikle fremtidens landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.