Gå til indhold
Mark - port sættes i hegn

7.11.2017: DN's fredningsforslag for Vejle Ådal vækker undren

9.9.2019
Foto: Mads Fjeldsø

Vejle Kommune vil bevare Vejle Ådal i samarbejde med områdets lodsejere, men mener ikke, at fredning er en hensigtsmæssig måde, at sikre ejerskab og bæredygtighed omkring natur- og kulturværdier.