Mark - port sættes i hegn

7.11.2017: DN's fredningsforslag for Vejle Ådal vækker undren

9.9.2019
Forfatter: Mads Fjeldsø Christensen
Foto: Mads Fjeldsø

Vejle Kommune vil bevare Vejle Ådal i samarbejde med områdets lodsejere, men mener ikke, at fredning er en hensigtsmæssig måde, at sikre ejerskab og bæredygtighed omkring natur- og kulturværdier.

Det var med undren, at Borgmester Arne Sigtenberggaard d. 11. januar 2016, kunne høre indslaget i P4Trekanten omhandlende Danmarks Naturfredningsforenings forslag om at rejse en fredningssag for Vejle Ådal:

”Vi er ikke på noget tidspunkt blevet kontaktet af Danmarks Naturfredningsforening vedr. en fredning af Vejle Ådal. Vejle Kommune har en anden model til at bevare Vejle Ådal, som vi tror mere på. De seneste 3 år har Vejle Kommune sammen med lodsejere, erhverv og andre interessenter arbejdet målrettet på at få udarbejdet en samlet Erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal. Et arbejde, der netop har til formål, at bevare og udvikle den smukke ådal og fjord sammen med de mennesker, der bor og arbejder i området”, udtaler Arne Sigtenbjerggaard.

”Faktisk er vi så langt, at vi på næste Byrådsmøde den 27. januar - efter en offentlig høringsrunde - er klar til at behandle strategien og nedsætte en Udviklingsbestyrelse og et Udviklingsråd for Vejle Ådal og Vejle Fjord, så vi i fællesskab kan sikre både beskyttelse, benyttelse og en bæredygtig udvikling af området”, fastslår Sigtenbjerggaard.

Også Viceborgmester og Formand for Natur- og Miljøudvalget Søren Peschardt er forundret over udmeldingen fra Danmarks Naturfredningsforening:

”I Vejle Kommune mener vi ikke, at fredningsredskabet er den rette måde at sikre vores smukke natur og landskaber i Vejle Ådal. Den model vi har valgt handler tværtimod om at samarbejde, og gå i dialog med de mennesker, der ejer og færdes ude i ådalen. Kun sammen med dem kan vi fremtidssikre ådalen. Vi er afhængige af, at de private lodsejere i ådalen samarbejder med os om at pleje og bevare vores fantastiske natur, hvad enten det drejer sig om enge og overdrev, skove eller vandløb”.

”Vi har erfaring for, at de fredninger, som findes i området, af lodsejerne opfattes som meget restriktive og ufleksible at arbejde med, og vores mål er - sammen med lodsejerne - at sikre smidighed og fremdrift i arbejdet med Vejle Ådal til gavn for både natur, landskaber og de mennesker, der får deres udkomme i ådalen. Det vil være stik imod alle Vejle Kommunes grundprincipper for rettidig dialog og reel lodsejerinddragelse, at trække en fredning ned over området uden bred konsensus”, udtaler Søren Peschardt.

Danmarks Naturfrednings lokalt har deltaget i hele processen omkring tilblivelsen af Erhvervs- og Udviklingsstrategien og har bidraget konstruktivt til strategiens samlede indhold og de værdier for samarbejde og dialog, der kendetegner hele denne mangeårige proces.

Læs mere: www.facebook.com/vejleaadalvejlefjord

 

Kontakt: Borgmester Arne Sigenbjerggaard, Tlf.nr. 76 81 10 10, E-mail: borgmesteren@vejle.dk, Viceborgmester Søren Peschardt, Tlf.nr.75553953, E-mail: sopes@vejle.dk