Videos & fotos

Foto: Mads Fjeldsø

Stemningsbilleder

Oplev nogle af Vejle Ådal og Fjords mange perler i dette stemningsfulde billedshow

Video: "Krabberne i Vejle Fjord"

Vejle fjord er i u-balance! Der fanges enorme mængder krabber og næsten ingen fisk. Det vil bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord i de kommende år sætte fokus på med forskellige projektinitiativer.   

Video: "Grejsdalstien"

Oplev Grejsdalstien, en vandrerute på 16 km mellem Vejle, Grejs og Jelling, hvor du kommer igennem et af landets dybeste og smukkeste dalstrøg med Grejs Å strømmende i dalbunden. 

Video: "Interview med Jens Grøn"

Skov- og Dambrugsejer Jens Grøn redegør i dette interview for sine holdninger til erhvervs- og udviklingsstrategien for Vejle Fjord og Vejle Ådal, og hvilke perspektiver han ser i fremtiden.

Video: "Opkøb af driftsrettigheder"

I samarbejde med Den Danske Naturfond, har Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord udviklet et nyt koncept, der kan medvirke til at bremse tabet af den biologiske mangfoldighed i den danske natur.